Våga testa ny ammunition till pris per patron istället för att kasta bort pengar på en hel ask som i slutändan kanske visar sig gå dåligt i just Ditt vapen. 

Därför vill vi på Jakt & Sportskyttekompaniet erbjuda provskjutning av ammunition på vår skjutbana i jägares/sportskytts egna vapen. Om vi inte har den patronen du vill testa i lager så försöker vi beställa hem den om det är möjligt. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer att närvara vid provskjutningen. Inför provskjutning ska originallicens för berört vapen kunna visas upp tillsammans med godkänd legitimation. Detta kontrolleras på plats av personal från Jakt & Sportskyttekompaniet. Om ovanstående krav ej är uppfyllda kommer ingen provskjutning att ske.

Kontakta oss för tidsbokning.  

Tel: 0563-324545

Mail: [email protected]