Vapen

Vi vet hur det kan vara när man vill införskaffa ett nytt vapen för jakt eller sportskytte. Klämma och känna i butik i all ära men att få provskjuta är ändå det viktigaste tycker vi.

Därför vill vi på Jakt & Sportskyttekompaniet erbjuda provskjutning av vapen i den mån det är möjligt, på vår skjutbana. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer att närvara vid provskjutningen. Inför provskjutning ska originallicens på annat vapeninnehav kunna intygas, alternativt kunna intyga godkänd jägarexamen/medlemskap i skytteförening. Detta skickas via mail eller liknande till oss innan bokning sker. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer även att kontrollera detta på plats. Om ovanstående krav ej är uppfyllda kommer ingen provskjutning att ske. 

Kontakta oss för att få aktuell lista vilka vapen som finns tillgängliga för provskjutning samt för tidsbokning.

Tel: 0563-324545

Mail: [email protected]


Ammunition 

Våga testa ny ammunition till pris per patron istället för att kasta bort pengar på en hel ask som i slutändan kanske visar sig gå dåligt i just Ditt vapen. 

Därför vill vi på Jakt & Sportskyttekompaniet erbjuda provskjutning av ammunition på vår skjutbana i jägares/sportskytts egna vapen. Om vi inte har den patronen du vill testa i lager så försöker vi beställa hem den om det är möjligt. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer att närvara vid provskjutningen. Inför provskjutning ska originallicens för berört vapen kunna visas upp tillsammans med godkänd legitimation. Detta kontrolleras på plats av personal från Jakt & Sportskyttekompaniet. Om ovanstående krav ej är uppfyllda kommer ingen provskjutning att ske.

Kontakta oss för tidsbokning.  

Tel: 0563-324545

Mail: [email protected]