Köp- och leveransvillkor

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected].


OBS!!

Uppvisande av giltig originallicens och giltig legitimation krävs vid köp av vapen, ammunition, krut och/eller tändhattar. Försök till köp utan giltig originallicens och giltig legitimation polisanmäls. Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning. Vid köp av licenspliktigt vapen måste vapenlicens eller inköpstillstånd skickas till Jakt & Sportskyttekompaniet AB eller till [email protected] innan leverans kan ske.

Köp och leverans av ljuddämpare:

Lagen kräver att du endast skall kunna köpa ljuddämpare till vapen som du äger. Detta kontrolleras av oss innan vi får skicka ljuddämparen till dig.

Väljer du att hämta ljuddämparen tar du med dig din vapenlicens och en giltig ID-handling.

Vill du att vi skickar ljuddämparen behöver vi följande uppgifter av dig:

  • En bild (foto eller scannad) av din legitimation.
  • En bild (foto eller scannad) av din vapenlicens. 

Efter genomförd beställning kan du mejla dessa till: [email protected]. Om möjligt skriv gärna ordernumret i ämnet.


Bokning av licenspliktiga delar och vapen:

Vid bokning av vapen och/eller licenspliktiga delar som vi har, eller inte har, i vårt sortiment debiterar vi handpenning om minst 20% av varans värde. (Vapen minst 1500 kr). Bokningen är giltig först när vi erhållit handpenningen. (Tänk på att handpenning EJ ÅTERBETALAS, när du betalar den så godkänner du detta villkor). Underlåtelse eller glömt att betala handpenning i tid innebär att du inte kan göra anspråk på den före detta bokade produkten ifall vi bokat och sålt den till nästa kund.
Handpenning krediteras när aktuellt skjutvapen eller produkt hämtas och betalas.
När produkten blivit levererad till oss, och vi kontaktat köparen, är handpenningen giltig i tre (3) månader. Därefter förfaller handpenningen.
Finns produkten i lager vid bokningstillfället är handpenningen giltig i tre (3) månader. Är det fråga om att polismyndigheten ska bevilja tillstånd före köp är handpenningen aktuell tills beslut meddelas, under förutsättning att ansökan sker i direkt samband med beställning från oss.
Övrigt dröjsmål så återbetalas handpenning ej.

Är licens beviljad och betalning av produkt ej sker inom rimlig tid makuleras licens och deposition återbetalas ej.
Är produkt bokad, vare sig produkten finns på lager eller ej, sker indexreglering av pris i samma takt som våra leverantörer justerar priset. Vill du vara säker på att betala aktuellt pris för produkten så går det bra att slutbetala produkten vid bokningstillfället och därefter söka licens.
Är produkten beställd av oss till dig och du ångrar köpet debiterar vi faktisk kostnad vi haft för att beställa och köpa produkten från leverantören inkl. ev. tull och fraktkostnader. Är produkten specialbeställd av oss till dig och du ångrar köpet debiterar vi faktisk kostnad vi haft för att beställa och köpa produkten från leverantören inkl. ev. tull och fraktkostnader
Jakt & Sportskyttekompaniet AB förbehåller sig äganderätten på varan tills den är tillfullo betald.

Leverans

Våra normala leveranstider är 2-7 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.
Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: [email protected]

OBS! Returfrakt till oss pga. ej mottaget/ej uthämtat/andra leveranshinder för transportör så debiteras ni som kund kostnaden för returfrakten samt straffavgiften vi åläggs från transportör. Dessutom tar vi ut en administrationskostnad för detta på 200:- SEK. 

OBS!!

Leverans av vapen sker i två skilda försändelser.

Uppvisande av giltig originallicens och giltig legitimation krävs vid köp av dessa varor. Försök till köp utan giltig originallicens och giltig legitimation polisanmäls. 

Vid underlåtelse att hämta ut eller kontakta oss efter vi meddelat att beställd produkt finns på lager kan medföra att bokningen makuleras. Handpenning förfaller därmed.
Vid underlåtelse att hämta ut eller kontakta oss angående hämtning av bokat vapen/ produkt efter att vi meddelat att beställt skjutvapen/ produkt finns på lager medför att skjutvapnet/ produkten kan läggas ut till försäljning efter 2 veckor.
Dessa villkor gäller även efter att licens blivit beviljad, om då aktuellt skjutvapen/ produkt inte hämtas eller betalas enligt överenskommelse. Giltig licens kommer då makuleras via vår försorg hos Polismyndigheten. 
Underlåtenhet att hämta ut betald produkt inom ett (1) år från köptillfället, medför att förvaringskostnad debiteras med 500 kr/ månad retroaktivt, med start 6 månader efter köptillfället.
Förvaringskostnad debiteras med start från 6 månaders förvaringstid tills produkten finner ny ägare.


Villkor vid Kommissionsförsäljning:
Vid försäljning av begagnade vapen eller varor tar vi en kommissionsavgift på 20% eller minimum 1000 kr på försäljningspriset.
Eventuella reparationer som behöver utföras för att reparera produkten före eller efter försäljning ansvarar vi för mot den nya ägaren.
Vi i vår tur debiterar den tidigare ägaren för eventuella kostnader vid rengöring eller reparation som kan uppstå eller vara nödvändig före eller efter försäljning.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. Pris på produkt, som presenteras på webbsidan, avser produkt som finns på lager vid ordertillfället. OBS detta gäller ej vid förbeställning/bokning av produkt.

Förbeställning/bokning

Vid förbeställning/bokning av en produkt kan priset komma att justeras pga. prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information. Vi förbehåller oss därför rätten att justera priset.

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Vid nyttjande av din ångerrätt: 

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss [email protected].
I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Ångerrätten gäller inte vid:

Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här

Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Personuppgifter

Genom att handla hos Jakt & Sportskyttekompaniet AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Jakt & Sportskyttekompaniet AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Swish, Payson(Svea) 

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord, Schenker eller DHL.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.