Vi vet hur det kan vara när man vill införskaffa ett nytt vapen för jakt eller sportskytte. Klämma och känna i butik i all ära men att få provskjuta är ändå det viktigaste tycker vi.

Därför vill vi på Jakt & Sportskyttekompaniet erbjuda provskjutning av vapen i den mån det är möjligt, på vår skjutbana. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer att närvara vid provskjutningen. Inför provskjutning ska originallicens på annat vapeninnehav kunna intygas, alternativt kunna intyga godkänd jägarexamen/medlemskap i skytteförening. Detta skickas via mail eller liknande till oss innan bokning sker. Personal från Jakt & Sportskyttekompaniet kommer även att kontrollera detta på plats. Om ovanstående krav ej är uppfyllda kommer ingen provskjutning att ske. 

Kontakta oss för att få aktuell lista vilka vapen som finns tillgängliga för provskjutning samt för tidsbokning.

Tel: 0563-324545

Mail: [email protected]